thermaset_logo

ARCHITEKTONICZNE FARBY PROSZKOWE

Thermaset Limited oferuje szeroką gamę architektonicznych farb proszkowych przeznaczonych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Asortyment jest opracowany na bazie specjalnie wybranych żywic i pigmentów, aby zapewnić wytrzymałe wykończenie dekoracyjne o doskonałej trwałości na warunki zewnętrzne. Zaprojektowany do użytku w zastosowaniach architektonicznych, takich jak budynki, ramy okienne, powięź i ogrodzenia.

 

Numer zatwierdzenia Qualicoat: P - 1315

Architektoniczne farby proszkowe

Kod produktu

 • Seria TLQ - M Architektoniczne poliestyrowe matowe farby proszkowe

Rodzaj wykończenia

 • Architektoniczne Farby proszkowe firmy Thermaset oznaczone są prefiksem TLQ. Szeroki zakres kolorów BS i RAL dostępny na stanie.

Przygotowanie podłoża

 • Dla uzyskania maksymalnej ochrony, konieczne jest wstępne przygotowanie powierzchni elementów architektonicznych przed nałożeniem powłoki proszkowej. Elementy aluminiowe powinny otrzymać pełną wielostopniową chromianową powłokę konwersyjną lub podobną metodę obróbki wstępnej bez dodatku chromu, aby oczyścić i przygotować podłoże. Szczegółowych porad należy szukać u dostawcy materiałów obróbki wstępnej. Stal ocynkowana wymaga wielostopniowej obróbki wstępnej za pomocą konwersji fosforanu cynku lub chromianu. W zależności od rodzaju cynkowania / odgazowywania, może być wymagane zatosowanie środków przeciwpieniących.

  Szczegółowych porad należy szukać u dostawcy obróbki wstępnej. Powierzchnie żelazne wymagają obróbki wstępnej fosforanem żela lub cynku.

Dziedziny zastosowań

 • Odpowiednie do wykorzystania w specjalistycznym ręcznym lub automatycznym sprzęcie do rozładowań elektrostatycznych, a także w tryboelektrycznych urządzeniach aplikacyjnych. Zalecana jest równomierna grubość warstwy 60-70 mikronów. Dla komponentów, które będą widoczne jednocześnie po montażu, należy użyć tylko jednej partii i jednego natrysku.

Właściwości

Rodzaj Poliester termoutwardzalny z utwardzaczem innym niż TGIC
60° Połysk (EN ISO 2813) Mat 30+/-5%
Ciężar właściwy 1,2 – 1,8 w zależności od koloru
Wielkość cząsteczki Nadaje się do natryskiwania elektrostatycznego
Stoving Schedule Czas i warunki utwardzania na etykiecie pudełka

Typowe wartości to:
10-18 min @ 200°C szczytowa temp metalu
15-25 min @ 190°C szczytowa temp metalu
Storage & Shelf life 12 miesięcy w chłodnym (poniżej 25 ° C) suchym miejscu.
Otwarte pudełka muszą być ponownie zamknięte.

QUALICOAT to znak jakości licencjonowanych lakierni i producentów

Antybakteryjne farby proszkowe

Epoxy Powders

Poliesterowo - Epoksydowe farby proszkowe

ARCHITEKTONICZNE FARBY PROSZKOWE

Poliestrowe farby proszkowe

Nylonowo modyfikowane farby proszkowe

Farby proszkowe Post Forming

Warunki podczas testów

 • O ile nie określono inaczej, wszystkie testy przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych przy użyciu aluminiowych paneli o grubości 0,8 mm przygotowanych zgodnie ze specyfikacjami opisanymi w normie Qualicoat. Rzeczywista wydajność produktu zależy od okoliczności, w których produkt jest używany. Zastosowana grubość suchej powłoki proszkowej to 60-70 mikronów.

Właściwości mechaniczne powłok

Elastyczność (trzpień cylindryczny) ISO 1519 Pass - minimum 5mm
Twardość Buchholza ISO 2815 Pass - minimum 80
Odporność na uderzenie ISO 6272-2 Pass - minimum 2.5Nm
Próba tłoczności wg Erichsena ISO 1520 Pass - minimum 5mm
Przyczepność (siatka 2mm oczko) ISO 2409 Pass - Gt 0

Testy chemiczne

Stała wilgotność ISO 6270 Pass - 1000 godzin bez żadnego efektu
Wrzątek 2 godziny Brak wad lub braków
Kwas octowy, natrysk solny ISO 9227 Po 1000 godzinach / 10 cm zarysowania:
Całkowita korozja < 16mm²
Maksymalna długość < 4mm
Dwutlenek siarki ISO 3231 Po 24 cyklach, infiltracja < 1mm zarysowań
Odporność na zaprawy EN 12206-1 Łatwy do usunięcia, bez plam

Testy atmosferyczne

Accelerated Weathering ISO 11341 Po 1000 godzinach zachowanie połysku > 50%
Natural Weathering (Florida) ISO 2810 Po 12 miesiącach ekspozycji,
zachowanie połysku > 50%

Specjalistyczne farby proszkowe

Odporność chemiczna

 • Zasadniczo dobra odporność na kwasy, zasady i oleje w normalnych temperaturach.

Środki ostrożności w zakresie BHP

 • Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez profesjonalnych aplikatorów w środowiskach przemysłowych. Proszę odnieść się do odpowiedniej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępnej po skontaktowaniu się z Thermaset.

Ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS2)

 • Architektoniczne polisterowe farby proszkowe Thermaset Limited nadają się do stosowania w artykułach objętych ograniczeniem stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w przepisach dotyczących urządzeń elektrycznych i elektronicznych z roku 2012. (Dyrektywa 11/65 / UE, ROHS 2). Produkty w tym zakresie nie zawierają żadnych (lub mniej niż maksymalna dozwolona ilość) następujących ograniczonych substancji chemicznych: ołowiu, rtęci, kadmu, sześciowartościowego chromu lub ich związków. Polibromowany bifenyl (PBB) lub poli-bromowany eter difenylowy (PDBE) występuje jako środek ognioochronny.

Uwagi i zastrzeżenia

 • Dane które udostępniamy i dokumentacja sprzedaży są wydawane w celu dostarczania ogólnych informacji o produkcie. Ze względu na różnorodność warunków, w których produkty mogą być wykorzystywane lub informacje te mogą być stosowane, nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub wypadki jakiejkolwiek natury [lub naruszenia praw patentowych], które mogą wynikać z zastosowania aplikacji, informacji lub produktów. Zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej i kartą techniczną produktu, jeśli są dostępne. Wszystkie dostarczone produkty i porady techniczne podlegają naszym standardowym warunkom sprzedaży. Dla konkretnego potwierdzenia jakichkolwiek informacji o produkcie lub wykorzystania i stosowania prosimy zwrócić się do nas w formie pisemnej. Informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej mogą ulec zmianie od czasu do czasu w świetle nowych doświadczeń i naszej polityki ciągłego doskonalenia. Obowiązkiem użytkownika jest zweryfikowanie auktualnych informacji o produkcie przed jego użyciem.

QUALICOAT to znak jakości licencjonowanych lakierni i producentów