thermaset_logo

ANTYBAKTERYJNE FARBY PROSZKOWE

Thermaset Limited oferuje szeroką gamę antybakteryjnych poliestrowych farb proszkowych, pozbawionych substancji TGIC.Są one przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Asortyment jest opracowany na bazie specjalnie wybranych żywic i pigmentów, aby zapewnić doskonałą trwałość zewnętrzną i odporność na żółknięcie z dodatkową korzyścią skutecznego środka przeciwbakteryjnego, który zabija większość bakterii włączająć śmiertelne MRSA, Salmonelli, E Coli, Clostridium difficile.

Antybakteryjne farby proszkowe oznaczone są symbolem TLAB. Dostępność niestandardowych kolorów po wcześniejszym uzgodnieniu z Thermaset

antibacterial powder coatings

Dziedziny zastosowań

Działanie antybakteryjne

We have achieved >Log 3 (99.9%) kill rates over a 24 hour period against the following bacteria

Rodzaj wykończenia

 •   TLAB – G Antybakteryjny Poliester - Połysk
 •   TLAB – S Antybakteryjny Poliester - Półpołysk
 •   TLAB – M Antybakteryjny Poliester - Mat

Przechowywanie

 •   Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C w suchym miejscu.

Termin przydatności

 •   12 miesięcy when stored according to specification.

Poliesterowo - Epoksydowe farby proszkowe

Grubości powłok

 •   Preferowana – 50 – 60 mikronów

Sposoby utwardzania

 •   10 min w temperaturze metalu 180°C

Wielkość cząsteczki

 •   Max 10% < 10 mikronów
 •   Max 3% > 120 mikronów
 •   D50 = 34 to 42 mikronów

Ciężar właściwy

 •   1,2 – 1,8 w zależności od koloru i wykończenia powierzchni

Nylonowo modyfikowane farby proszkowe

ANTYBAKTERYJNE FARBY PROSZKOWE

Poliestrowe farby proszkowe

Farby proszkowe Post Forming

Właściwości powłok

 • Mechaniczne panele testowe 60-70 mikronów na polerowanej stali. Testy chemiczne i wytrzymałościowe 60-70 mikronów na lekkim fosforanie cynku. Wyniki przedstawione poniżej dotyczą warunków badań laboratoryjnych i są podane w dobrej wierze wyłącznie jako wskazówki.

Właściwości fizyczne powłok

Odporność na natrysk solny ASTM B117 Pass 1000 godzin
Odporność na wilgotność BS3900 F2 Pass 1000 godzin
Odporność na wodę BS3900 G2 Pass 1000 godzin

Właściwości mechaniczne powłok

Elastyczność (trzpień stożkowy) BS3900 Pass 3mm
Penetracja do podłoża BS3900 E2 (4Kg) Pass- brak przenikania do podłoża
Odporność na uderzenie (bezpośrednie) BS1391 Pass 80 in lbs
Odporność na uderzenie (odwrócone) BS1391 Pass 80 in lbs
Próba tłoczności wg Erichsena BS3900 E4 Pass > 7mm
Przyczepność (siatka 2mm oczko) BS3900 E6 Pass - Gt 0

Specjalistyczne farby proszkowe

Obróbka wstępna

 • Sprawą zasadniczą jest zapewnienie, by pokrywana powierzchnia była wolna od pyłu, rdzy, łusek, olejów, itp. W celu zapewnienia wyższej długotrwałej odporności na korozję, konieczna jest wstępna chemiczna obróbka powierzchni.

  Dla poprawy odporności na korozję dla substratów żelaznych należy skorzystać z fosforanu żelaza i szczególnie lekkiego fosforanu cynku. Aby uzyskać optymalną odporność na korozję, zastosuj również nasz produkt Zinc Rich Primer TLE-6226-M

Dziedziny zastosowań

 • Odpowiednie do wykorzystania w specjalistycznym ręcznym lub automatycznym sprzęcie do rozładowań elektrostatycznych, a także w tryboelektrycznych urządzeniach aplikacyjnych.

Odporność na działanie warunków zewnętrznych

 • Doskonała - bez kredowania, nieznaczna utrata połysku po 12 miesiącach ciągłej ekspozycji, ale bez rozpadu filmu lub utraty właściwości ochronnych.

Odporność chemiczna

 • Dobra odporność na kwasy, zasady oraz rozcieńczalniki w temperaturze pokojowej.

Informacje dodatkowe

 • Thermaset Limited opracował antybakteryjne powłoki proszkowe TLAB, aby wspomóc hamowanie rozwoju bakterii na powlekanych powierzchniach metalowych. Nie mają one na celu zastąpienia lub zmniejszenia istniejących zasad higieny lub oczyszczenia, ale stanowią dodatkową ochronę przed rozwojem bakterii. Powłoki antybakteryjne TLAB nie są oparte na technologii srebra i dlatego nie mają zmniejszonej skuteczności spowodowanej degradacją UV, jak występuje to przypadku zastosowania srebra.

  Our active anti-bacterial agent in TLAB coatings does not migrate on contact with water either and so cleaning regimes will not reduce the coatings ability to kill bacteria. Since the anti-bacterial agent is homogenized throughout the powder coating bacteria will continue to be killed effectively for as long as there is powder coating on the item, so it will remain effective for years.

Informacje dotyczące BHP

 • Należy stosować zgodnie z Kodeksem BHP opublikowanym przez Brytyjskie Zrzeszenie Lakierników, w broszurze ‚Nakładanie powłok proszkowych przez napylanie elektrostatyczne’. Kopie dostępne są na życzenie. Aby uniknąć wdychania proszku znajdującego się w powietrzu, należy stosować maski filtrujące wdychane powietrze. Należy także unikać kontaktu proszku ze skórą, a wszelkie osady usuwać przy użyciu wody z mydłem. Niektóre proszki, głównie o zabarwieniach jasno czerwonych oraz żółtych, zawierają pigmenty otrzymywane z ołowiu, chromu oraz kadmu. Dalsze informacje podane są w naszym dziale BHP.

Uwagi i zastrzeżenia

 • Dane które udostępniamy i dokumentacja sprzedaży są wydawane w celu dostarczania ogólnych informacji o produkcie. Ze względu na różnorodność warunków, w których produkty mogą być wykorzystywane lub informacje te mogą być stosowane, nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub wypadki jakiejkolwiek natury [lub naruszenia praw patentowych], które mogą wynikać z zastosowania aplikacji, informacji lub produktów. Dla konkretnego potwierdzenia jakichkolwiek informacji o produkcie lub wykorzystania i stosowania prosimy zwrócić się do nas w formie pisemnej.