thermaset_logo

POLIESTROWO EPOKSYDOWE FARBY PROSZKOWE

Wytwarzane są na bazie specjalnie wyselekcjonowanych żywic, co umożliwia uzyskanie twardej i trwałej powłoki charakterystycznej dla powłok epoksydowych, wykazującej ponadto nadzwyczajną stabilność cieplną oraz wytrzymałość mechaniczną.

Stosowane są one typowo tam, gdzie pożądana jest wysokiej jakości wytrzymałości dla dekoracyjnego wykończenia powierzchni, a więc w dziedzinie sprzętu gospodarstwa domowego oraz umeblowania biurowego. W rozwiązaniach wymagających najwyższej stabilności cieplnej oraz wytrzymałości i odporności na czynniki zewnętrzne należy stosować farby proszkowe poliestrowe.

Poliesterowo - Epoksydowe farby proszkowe

Dziedziny zastosowań

Rodzaj wykończenia

 •   TLM – G Epoksy Polyester Połysk
 •   TLM – S Epoksy Polyester Półpołysk

Właściwości powłok

 • Panele testowe. Grubość powłoki 50 mikronów nałożonej na cienką blachę, o powierzchni zabezpieczonej przez fosforanowanie cynkowe.

Grubości powłok

 •   Minimum – 40 mikronów
 •   Preferowana – 50 – 60 mikronów

Wielkość cząsteczki

 •   100% poniżej 90 mikronów

Architektoniczne farby proszkowe

Ciężar właściwy

 •   1,3 – 1,8 w zależności od koloru i wykończenia powierzchni

Sposoby utwardzania

 •   TLM – G Utwardzanie szybkie – wypalanie niskotemperaturowe
 •   TLM – S Utwardzanie standardowe

Przechowywanie

 •   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu.

Termin przydatności

Epoxy Powders

POLIESTROWO EPOKSYDOWE FARBY PROSZKOWE

Poliestrowe farby proszkowe

Nylonowo modyfikowane farby proszkowe

Właściwości fizyczne powłok

TLM-S TLM-G
Elastyczność BS3900 E1 Pass mm 6 5
Penetracja do podłoża BS3900 E2 Pass kg 4 4
Odporność na uderzenie BS1391
Bezpośrednie Pass in lbs 80 100
Odwrócone Pass in lbs 80 100
Próba tłoczności wg Erichsena BS3900 E4 Pass mm 6 8
Przyczepność (siatka) BS3900 E6 Pass % 100 100

Właściwości środowiskowe

TLM-S TLM-G
Odporność na wilgotność BS3900 F2 Pass godziny 1000 1000
Odporność na natrysk solny ASTM B117 Pass godziny 1000 1000
Odporność na wodę BS3900 G2 Pass godziny 1000 1000

Farby proszkowe Post Forming

Specjalistyczne farby proszkowe

Dziedziny zastosowań

 • Odpowiednie do wykorzystania w specjalistycznym ręcznym lub automatycznym sprzęcie do rozładowań elektrostatycznych, a także w tryboelektrycznych urządzeniach aplikacyjnych.

Obróbka wstępna

 • Sprawą zasadniczą jest zapewnienie, by pokrywana powierzchnia była wolna od pyłu, rdzy, łusek, olejów, itp. W celu zapewnienia wyższej długotrwałej odporności na korozję, konieczna jest wstępna chemiczna obróbka powierzchni. Więcej informacji przedstawiono w naszej publikacji ‚Zastosowanie farb proszkowych’.

Odporność na gotowanie w wodzie

 • Brak pęcherzy po 50 godzinach gotowania.

Odporność na detergenty

 • Brak pęcherzy po 50 godzinach gotowania w 2% roztworze Tide.

Odporność na rozpuszczalniki / odporność chemiczna

 • Dobra odporność na kwasy, zasady oraz rozcieńczalniki w temperaturze pokojowej. Powłoki mogą ulegać reakcji z rozcieńczonym kwasem azotowym, ketonami oraz trójchloroetylenem. Prosimy o nawiązanie do arkusza ‚Odporność Chemiczna Farb Proszkowych’ .

Odporność na działanie warunków zewnętrznych

 • Nieznaczne kredowanie może wystąpić po sześciu miesiącach, ale właściwości ochronne zostają utrzymane, pod warunkiem, że podłoże zostało odpowiednio przygotowane.

Informacje dotyczące BHP

 • Należy stosować zgodnie z Kodeksem BHP opublikowanym przez Brytyjskie Zrzeszenie Lakierników, w broszurze ‚Nakładanie powłok proszkowych przez napylanie elektrostatyczne’. Kopie dostępne są na życzenie. Aby uniknąć wdychania proszku znajdującego się w powietrzu, należy stosować maski filtrujące wdychane powietrze. Należy także unikać kontaktu proszku ze skórą, a wszelkie osady usuwać przy użyciu wody z mydłem. Niektóre proszki, głównie o zabarwieniach jasno czerwonych oraz żółtych, zawierają pigmenty otrzymywane z ołowiu, chromu oraz kadmu. Dalsze informacje podane są w naszym dziale BHP.

Uwagi i zastrzeżenia

 • Dane które udostępniamy i dokumentacja sprzedaży są wydawane w celu dostarczania ogólnych informacji o produkcie. Ze względu na różnorodność warunków, w których produkty mogą być wykorzystywane lub informacje te mogą być stosowane, nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub wypadki jakiejkolwiek natury [lub naruszenia praw patentowych], które mogą wynikać z zastosowania aplikacji, informacji lub produktów. Dla konkretnego potwierdzenia jakichkolwiek informacji o produkcie lub wykorzystania i stosowania prosimy zwrócić się do nas w formie pisemnej.