thermaset_logo

EPOKSYDOWE FARBY PROSZKOWE

Zapewniają uzyskiwanie twardych, trwałych i wytrzymałych wykończeń powierzchni oraz charakteryzują się doskonałą przyczepnością i odpornością chemiczną.

Posiadają także dobre właściwości do ładowania elektrostatycznego i doskonałą wydajność nakładania. Zalecane zastosowania dotyczą ogólnie części urządzeń przemysłowych wymagających dobrej powłoki na całej powierzchni, takich jak artykuły gospodarstwa domowego.

W warunkach wymagających zapewnienia długotrwałej wytrzymałości na czynniki zewnętrzne oraz stabilności cieplnej, należy wybierać proszki epoksydowo-poliestrowe i poliestrowe.

Epoksydowe farby proszkowe

Dziedziny zastosowań

Rodzaj wykończenia

 •   TLE – G Epoksy Połysk
 •   TLE – S Epoksy Półpołysk
 •   TLE – M Epoksy Mat

Właściwości powłok

 • Panele testowe. Grubość powłoki 50 mikronów nałożonej na cienką blachę, o powierzchni zabezpieczonej przez fosforanowanie cynkowe.

Grubości powłok

 •   Minimum – 40 mikronów
 •   Preferowana – 50 mikronów
 •   Maksymanla – 65 mikronów

Wielkość cząsteczki

 •   100% poniżej 90 mikronów

Architektoniczne farby proszkowe

Ciężar właściwy

 •   1,3 – 1,8 w zależności od koloru i wykończenia powierzchni

Sposoby utwardzania

Termin przydatności

 •   12 miesięcy od daty produkcji

Przechowywanie

 •   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu.

Poliesterowo - Epoksydowe farby proszkowe

EPOKSYDOWE FARBY PROSZKOWE

Poliestrowe farby proszkowe

Nylonowo modyfikowane farby proszkowe

Właściwości fizyczne powłok

S S/M G
Elastyczność BS3900 E1 / Pass mm 6 6 3
Penetracja do podłoża BS3900 E2 / Pass kg 4 4 4
Odporność na uderzenie BS1391
direkt / Pass in lbs 80 80 100
Odwrócone / Pass in lbs 80 80 100
Próba tłoczności wg Erichsena BS3900 E4 / Pass mm
Przyczepność (siatka) BS3900 E6 / Pass % 100 100 100

Właściwości środowiskowe

S S/M G
Odporność na wilgotność BS3900 F2 / Pass godziny 250 250 1000
Odporność na natrysk solny ASTM B117 / Pass godziny 2500 1000
Odporność na wodę BS3900 G2 / Pass godziny 1000 1000 1000

Farby proszkowe Post Forming

Specjalistyczne farby proszkowe

Dziedziny zastosowań

 • Odpowiednie do wykorzystania w specjalistycznym ręcznym lub automatycznym sprzęcie do wyładowań koronowych, a także w tryboelektrycznych urządzeniach aplikacyjnych.

Obróbka wstępna

 • Sprawą zasadniczą jest zapewnienie, by pokrywana powierzchnia była wolna od pyłu, rdzy, łusek, olejów, itp. W celu zapewnienia wyższej długotrwałej odporności na korozję, konieczna jest wstępna chemiczna obróbka powierzchni. Więcej informacji przedstawiono w naszej publikacji ‚Zastosowanie Farb Proszkowych’.

Odporność na rozpuszczalniki / odporność chemiczna

 • Dobra odporność na kwasy, zasady oraz rozcieńczalniki w temperaturze pokojowej. Może reagować z ketonami.

Odporność na działanie warunków zewnętrznych

 • Może wystąpić postępujące kredowanie, ale właściwości ochronne zostają utrzymane, pod warunkiem, że podłoże zostało odpowiednio przygotowane i nałożono powłokę odpowiedniej grubości.

Informacje dotyczące BHP

 • Należy stosować zgodnie z Kodeksem BHP opublikowanym przez Brytyjskie Zrzeszenie Lakierników, w broszurze ‚Nakładanie powłok proszkowych przez napylanie elektrostatyczne’. Kopie dostępne są na życzenie. Aby uniknąć wdychania proszku znajdującego się w powietrzu, należy stosować maski filtrujące wdychane powietrze. Należy także unikać kontaktu proszku ze skórą, a wszelkie osady usuwać przy użyciu wody z mydłem. Niektóre proszki, głównie o zabarwieniach jasno czerwonych oraz żółtych, zawierają pigmenty otrzymywane z ołowiu, chromu oraz kadmu. Dalsze informacje podane są w naszym dziale BHP.

Uwagi i zastrzeżenia

 • Dane które udostępniamy i dokumentacja sprzedaży są wydawane w celu dostarczania ogólnych informacji o produkcie. Ze względu na różnorodność warunków, w których produkty mogą być wykorzystywane lub informacje te mogą być stosowane, nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub wypadki jakiejkolwiek natury [lub naruszenia praw patentowych], które mogą wynikać z zastosowania aplikacji, informacji lub produktów. Dla konkretnego potwierdzenia jakichkolwiek informacji o produkcie lub wykorzystania i stosowania prosimy zwrócić się do nas w formie pisemnej.