thermaset_logo

POLIESTROWE FARBY PROSZKOWE

Zapewniają dokonałą wytrzymałość na czynniki zewnętrzne oraz odporność na żółcenie.

Produkt ten, wytwarzany stosownie do wymagań klienta, opracowany jest w oparciu o wybrane żywice oraz odporne na działanie światła pigmenty, zapewniając wyjątkową wytrzymałość.

polyester_powder_coatings

Dziedziny zastosowań

Rodzaj wykończenia

 •   TLP – G Poliester Połysk
 •   TLP – S Poliester Półpołysk
 •   TLP – M Poliester Mat

Sposoby utwardzania

 •   10 min w temperaturze metalu 180°C
 •   5 min w temperaturze metalu 200°C

Grubości powłok

 •   Minimum – 35 mikronów
 •   Preferowana – 55 mikronów
 •   Maksymanla – 65 mikronów

Właściwości powłok

 • Panele testowe. Grubość powłoki 50 mikronów nałożonej na cienką blachę, o powierzchni zabezpieczonej przez fosforanowanie cynkowe.

Antybakteryjne farby proszkowe

Wielkość cząsteczki

 •   100% poniżej 90 mikronów

Termin przydatności

 •   12 miesięcy od daty produkcji

Ciężar właściwy

 •   1,4 – 1,8 w zależności od koloru i wykończenia powierzchni.

Przechowywanie

 •   Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w suchym miejscu.

Architektoniczne farby proszkowe

POLIESTROWE FARBY PROSZKOWE

Epoxy Powders

Poliesterowo - Epoksydowe farby proszkowe

Właściwości fizyczne powłok

Elastyczność BS3900 6mm Pass
Penetracja do podłoża BS3900 E2 4kg
Odporność na uderzenie BS1391 Pass
Bezpośrednie 80 in lbs Pass
Odwrócone 80 in lbs Pass
Próba tłoczności wg Erichsena BS3900 E4 6mm Pass
Przyczepność (siatka) BS3900 E6 100% Pass

Właściwości środowiskowe

Odporność na wilgotność BS3900 F2 Pass 1000 godziny
Odporność na natrysk solny ASTM B117 Pass 1000 godziny
Odporność na wodę BS3900 G2 Pass 1000 godziny

Nylonowo modyfikowane farby proszkowe

Farby proszkowe Post Forming

Specjalistyczne farby proszkowe

Dziedziny zastosowań

 • Wykorzystanie w specjalistycznym ręcznym lub automatycznym sprzęcie do rozładowań elektrostatycznych, a także tryboelektrycznych urządzeniach aplikacyjnych.

Obróbka wstępna

 • Sprawą zasadniczą jest zapewnienie, by pokrywana powierzchnia była wolna od pyłu, rdzy, łusek, olejów, itp. W celu zapewnienia wyższej długotrwałej odporności na korozję, konieczna jest wstępna chemiczna obróbka powierzchni. Więcej informacji przedstawiono w naszej publikacji ‚Zastosowanie farb proszkowych’.

Odporność na gotowanie w wodzie

 • Brak pęcherzy po 50 godzinach gotowania.

Odporność na detergenty

 • Brak pęcherzy po 50 godzinach gotowania w 2% roztworze Tide.

Odporność na rozpuszczalniki / odporność chemiczna

 • Dobra odporność na kwasy, zasady oraz rozcieńczalniki w temperaturze pokojowej. Powłoki mogą ulegać reakcji z rozcieńczonym kwasem azotowym, ketonami oraz trójchloroetylenem.

Odporność na działanie warunków zewnętrznych

 • Doskonała wg BS3900 część F2. Minimalna utrata połysku lub zmiana koloru po 2000 godzin.

Informacje dotyczące BHP

 • Należy stosować zgodnie z Kodeksem BHP opublikowanym przez Brytyjskie Zrzeszenie Lakierników, w broszurze ‚Nakładanie powłok proszkowych przez napylanie elektrostatyczne’. Kopie dostępne są na życzenie. Aby uniknąć wdychania proszku znajdującego się w powietrzu, należy stosować maski filtrujące wdychane powietrze. Należy także unikać kontaktu proszku ze skórą, a wszelkie osady usuwać przy użyciu wody z mydłem. Niektóre proszki, głównie o zabarwieniach jasno czerwonych oraz żółtych, zawierają pigmenty otrzymywane z ołowiu, chromu oraz kadmu. Dalsze informacje podane są w naszym dziale BHP.

Uwagi i zastrzeżenia

 • Dane które udostępniamy i dokumentacja sprzedaży są wydawane w celu dostarczania ogólnych informacji o produkcie. Ze względu na różnorodność warunków, w których produkty mogą być wykorzystywane lub informacje te mogą być stosowane, nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub wypadki jakiejkolwiek natury [lub naruszenia praw patentowych], które mogą wynikać z zastosowania aplikacji, informacji lub produktów. Dla konkretnego potwierdzenia jakichkolwiek informacji o produkcie lub wykorzystania i stosowania prosimy zwrócić się do nas w formie pisemnej.