thermaset_logo

POST FORMING POWDER COATINGS

Thermaset Limited offer a range of highly flexible post forming powder coatings designed for both interior and exterior use. This range is specially formulated on selected polyester resins and pigments to give a tough decorative finish with excellent outdoor durability, increased mar, scuff and abrasion resistance and superior flexibility to allow items to be formed to shape after powder coating.

post forming powder coatings

Kod produktu

 • Generic sheet for the series.

Colours Available

 • Thermasets’ Post-forming Polyester Powder Coatings can be matched to customer supplied samples or to many of the RAL and BS colour ranges.

Przygotowanie podłoża

 • For maximum adhesion the substrate must be thoroughly cleaned of grease, rust etc. by shot blasting, solvent or chemical degreasing. For maximum protection it is essential to pretreat the substrate prior to the application of Thermaset Limited Post Forming Powder Coatings.

  Aluminium components should receive a full multi-stage chromate conversion coating or similar chrome-free pretreatment to clean and prepare the substrate. Detailed advice should be sought from the pretreatment supplier.

  Galvanized steel requires multi-stage pretreatment with either zinc phosphate or chromate conversion. Depending on the type of galvanizing, degassing or use of anti-bubbling additives may be required. Detailed advice should be sought from the pretreatment supplier. Ferrous substrates require iron or zinc phosphate pretreatment. Detailed advice should be sought from the pre-treatment supplier.

Dziedziny zastosowań

 • Thermaset Limited Post Forming Polyester Powder Coatings can be applied by manual or automatic electrostatic spray equipment, an even dry film thickness of 60-70 mikronów. is recommended.

Właściwości

Rodzaj Thermosetting polyester with a non-TGIC curing agent, modified with nylon
60° Połysk (EN ISO 2813) Gloss, Semi-Gloss, Matt
Ciężar właściwy 1,2 – 1,8 w zależności od koloru
Wielkość cząsteczki Nadaje się do natryskiwania elektrostatycznego
Stoving Schedule Czas i warunki utwardzania na etykiecie pudełka
Typowe wartości to:
10 minutes @ 180°C peak metal temperature
Storage & Shelf life 12 miesięcy w chłodnym (poniżej 25 ° C) suchym miejscu.
Otwarte pudełka muszą być ponownie zamknięte.

Antybakteryjne farby proszkowe

Architektoniczne farby proszkowe

Epoxy Powders

POST FORMING POWDER COATINGS

Poliesterowo - Epoksydowe farby proszkowe

Poliestrowe farby proszkowe

Nylonowo modyfikowane farby proszkowe

Warunki podczas testów

 • Unless otherwise specified, all tests have been carried out under laboratory conditions on 0.8mm aluminium chromated panels and are given for guidance only. Actual product performance will depend on the circumstances under which the product is used. A powder coating dry film thickness of 60-70 microns was used.

Właściwości mechaniczne powłok

Elastyczność (trzpień cylindryczny) ISO 1519 Pass minimum 3mm
Twardość Buchholza ISO 2815 Pass - minimum 80
Odporność na uderzenie ISO 6272-2 Pass - minimum 2.5Nm
Próba tłoczności wg Erichsena ISO 1520 Pass minimum 9mm
Przyczepność (siatka 2mm oczko) ISO 2409 Pass - Gt 0
Scratch Resistance SO 1518-1 Pass 4 Kg

Testy chemiczne

Stała wilgotność ISO 6270 Pass 1000 hours
Wrzątek 2 godziny Brak wad lub braków
Salt Spray Resistance ASTM B117 Pass 1000 hours
Dwutlenek siarki ISO 3231 Po 24 cyklach, infiltracja < 1mm zarysowań
Odporność na zaprawy EN 12206-1 Łatwy do usunięcia, bez plam

Odporność na działanie warunków zewnętrznych

 • After 12 months exposure, minimal loss of gloss or colour change. No film breakdown or loss of protection.

Specjalistyczne farby proszkowe

Odporność chemiczna

 • Zasadniczo dobra odporność na kwasy, zasady i oleje w normalnych temperaturach.

Środki ostrożności w zakresie BHP

 • Ten produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie przez profesjonalnych aplikatorów w środowiskach przemysłowych. Proszę odnieść się do odpowiedniej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępnej po skontaktowaniu się z Thermaset.

Ograniczenia substancji niebezpiecznych (RoHS2)

 • Thermaset Limited Post-forming Polyester Powder Coatings range is suitable for use on items covered by Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (Directive 11/65/EU, ROHS 2). Products in the range contain none (or less than the maximum allowed amount) of the following restricted chemicals: Lead, Mercury,Cadmium, Hexavalent Chromium or their compounds. Poly-brominated biphenyl (PBB) or Poly-brominated diphenyl ether (PDBE) flame retardants.

Uwagi i zastrzeżenia

 • Dane które udostępniamy i dokumentacja sprzedaży są wydawane w celu dostarczania ogólnych informacji o produkcie. Ze względu na różnorodność warunków, w których produkty mogą być wykorzystywane lub informacje te mogą być stosowane, nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub wypadki jakiejkolwiek natury [lub naruszenia praw patentowych], które mogą wynikać z zastosowania aplikacji, informacji lub produktów. Zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej i kartą techniczną produktu, jeśli są dostępne. Wszystkie dostarczone produkty i porady techniczne podlegają naszym standardowym warunkom sprzedaży. Dla konkretnego potwierdzenia jakichkolwiek informacji o produkcie lub wykorzystania i stosowania prosimy zwrócić się do nas w formie pisemnej. Informacje zawarte w niniejszej karcie katalogowej mogą ulec zmianie od czasu do czasu w świetle nowych doświadczeń i naszej polityki ciągłego doskonalenia. Obowiązkiem użytkownika jest zweryfikowanie auktualnych informacji o produkcie przed jego użyciem.